Bir Kavram Kapitalizm Neyi Anlatır Türkiye’de Kapitalizmin ve Fetişizmin İnşa Süreci

Bir_Kavram_Kapitalizm

Ş. Gürçağ Tuna’nın elinizdeki çalışması gündelik hayatımızı bir karabasan gibi içine alan ve her hareketimizde plastik bir hapishane gibi bizi daha bir kuşatan kapitalizmin oluşumunun bu topraklara özgü gelişimini anlatıyor. Bir kavramın yaşamla içerik kazanması anlatılıyor.
Satış fiyatı 23,00 TL
Taban fiyat30,00 TL
İndirim-7,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

Önsöz

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

ÖNSÖZ – Fuat Ercan

GİRİŞ     

BİRİNCİ BÖLÜM

KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİNİN ANALİZİ: ÜRETİM ALANINDAN MI DOLAŞIM ALANINDAN MI?
Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Tartışması            
Klasik Ekonomi Politiğin ve ‘Yeni-Smithçi’lerin Dolaşımcı Yaklaşımları
Fetişizm            
Meta Fetişizmi        
Klasik Ekonomi Politik ve Fetişizm        
Kapitalizmde Fetişizm        
Fetişizm ve Yabancılaşma            
Ekonomi Politiğin ve Marx’ın Yöntemi            


İKİNCİ BÖLÜM

DEĞER TEORİSİ: ÜRETİM VE DOLAŞIM ALANININ İLİŞKİSEL ANALİZİ İÇİN BİR ÇERÇEVE
Üretimin Belirleyiciliği Konusunda İlişkisel Yaklaşım            
Değer Teorisi        
Değer Teorisi Işığında Analiz Çerçevesi            
Paranın Sermayeye Dönüşü: Değerin Uğrakları Olarak Meta ve Para        
Sermayenin Üç Devresi: Toplumsal İlişkiler Bütününde Değer Yaratımı        
Para-sermaye Devresinde İlişki ve Süreç Olarak Sermaye            
Para-sermaye Devresinde Üretim ve Dolaşım            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAVRAMSAL AÇILIM İÇİN TÜRKİYE’DE ÜRETKEN SERMAYENİN OLUŞUM-GELİŞİM SÜRECİ    
Kavram Kirliliği: Popülizm Yaklaşımı ve Eleştirisi            
Kapitalizmin İnşasında Önemli Bir Dönemeç: 1960’lı Yıllar ve Kavramsal Sorunlar        
Popülizm, İç Pazarın Yaratılması Söylemi ve Sermaye İçi Mücadeleler
Üretken Sermaye Oluşumunun (1960’lı Yıllar)  Önemli Bir Belirleyeni: Sınıfsal Mücadele            
Ara Değerlendirme                

Kapitalizm, Bir Kavramın Olgusal İnşası: 1960’lı Yıllarda Kapitalist Gelişme Süreci
Sanayileşme Sürecinde Bir Dönüm Noktası: 1958 Krizi        
Dönüm Noktası ve Kriz        
1958 Krizini Açıklayan Yaklaşımlar            
Değerlendirme: 1958 Krizi ve Ticari SermayedenÜretken Sermayeye Geçiş Süreci     

1960’lı Yıllarda Kapitalist Gelişme Sürecinin Sermayenin Toplumsal Döngüsü Üzerinden İncelenmesi            
Kavramsal Çerçeve: Sermayenin Toplumsal Döngüsü
1960’lı Yıllarda Sermayenin Toplumsal Döngüsü            
Değerlendirme            
Kalkınma İktisatçılarının Söylemleri ve Sermayenin Toplumsal Döngüsü

Kapitalizmin Aktörlerinin/Örgütlerinin Oluşumu: TOBB’dan TÜSİAD’a
TOBB Analizlerine Bakış: ‘Güçlü Devlet Geleneği’ Yaklaşımına Karşı İlişkisel Analiz
Kuruluşundan 27 Mayıs’a Birikim Sürecinde TOBB        
Planlar ve Sanayileşme Konusunda TOBB’un Konumu        
Sermayenin Toplumsal Döngüsü Üzerinden TOBB’un Analizi    
TOBB İçinde Ayrışmanın ve TÜSİAD’ın Kurulma Sürecinin Dinamikleri
Üretken Sermayenin Oluşum-Gelişim Süreci: Tekil Sermaye Olarak Koç Holding

SONUÇ

    
KAYNAKÇA

KÜNYE

240 sayfa
13,5 x 19,5 cm

Sosyal Araştırmalar Vakfı - 36
Küreselleşme Dizisi - 17

Bir Kavram Kapitalizm Neyi Anlatır
Türkiye’de Kapitalizmin ve Fetişizmin İnşa Süreci

Ş. Gürçağ Tuna

Birinci Basım: Haziran 2011

Yayına Hazırlayan
Serap Korkusuz Kurt

Kapak Tasarım
İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt:  
Kayhan Matbaacılık
Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: No: 244 
Topkapı/İSTANBUL        Tel: 0 212 576 01 36

Sosyal Araştırmalar Vakfı 
İktisadi İşletmesi
İstiklal Caddesi Balo Sk. Analin Ap. No: 17/2
Beyoğlu – İstanbul

Tel/Fax:  0 212 292 55 85 - 86
Web: www.sav.org.tr
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.