Neo Liberal Dönemde Sınıf - Sendika - Siyaset İlişkisi: DİSK Örneği (1981 - 2000)

diskkitapkapak

Bu çalışma, DİSK’in 1991-2000 arasındaki ve 2001 krizi öncesindeki işleyiş-oluş durumuna ilişkin süreci, sınıf-sendika-siyaset ilişkisi bağlamında konu edinmiştir.
Satış fiyatı 25,00 TL
Taban fiyat35,00 TL
İndirim-10,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

DİSK hakkında yapılan çalışmalar genellikle 1967-1980 dönemine ilişkin sınıf temelli mücadelesindeki etkin rolünü konu edinirken, 1980 sonrasına ilişkin çalışmalar ise kısıtlı düzeyde kalmıştır. Elinizdeki bu çalışma ise, DİSK’in 1991-2000 arasındaki ve 2001 krizi öncesindeki işleyiş-oluş durumuna ilişkin süreci, sınıf-sendika-siyaset ilişkisi bağlamında konu edinmiştir.

Berna Güler

Ülkede ve dünyada siyasi konjonktürün köklü biçimde değiştiği 90’ların başında, uzun hukuksal mücadelelerin ardından, yeniden yola koyulduğunda 1970’lerin DİSK efsanesi hem gurur verici bir miras hem de yükselen beklentilerle ağır bir yüktü. Bu çok özgün kavşak noktasında yeniden yola koyulanları hem örgütsel toparlanma hem de düşünsel bir yeniden değerlendirme çabası beklemekteydi. Elinizdeki kitap, bu zorlu sürecin öyküsünü çarpıcı detaylarla, zengin bir tablo olarak sunuyor ve sürecin  birbirleriyle mücadele içindeki aktörlerini nesnel bir bakış açısı ve dille değerlendirmeyi başarıyor.

 M. Hakan Koçak

İÇİNDEKİLER

İşleyişi Kavrama-Oluşu Anlama Çabası/ Berna Güler

Önsöz/ M. Hakan Koçak

Teşekkür

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHSEL GERÇEKLİĞİ ANLAMA ÇABASI: KURAM, KAVRAM VE YÖNTEM

Tarihsel Materyalizmde Sınıf-Sendika-Siyaset İlişkisi

Toplumsal Değişimi Anlamada Yapı ve Özne İlişkisinin Diyalektiği

İKİNCİ BÖLÜM

DÜNYA KAPİTALİZMİNİN NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMÜ VE İŞÇİ SINIFI ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİ

Kapitalizmin Neoliberal Ruhu

Neoliberal Kapitalizmin Tarihsel Materyalist Yorumu: Gerçekte Var Olan Neoliberalizm

Neoliberalizmin Ekonomi Politiği: Küreselleşen Sermaye ve Enformalleşen Emek

Sermayenin Uluslararasılaşması Süreci

Devletin Neoliberal Dönüşümü

İşgücü Piyasasının Yeniden Yapılanması ve Sendikaların Yanıtı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NEOLİBERAL DÖNEMDE SINIF-SENDİKA-SİYASET İLİŞKİSİNDE DİSK (1981-2000)

Araştırmanın Yöntemine ve Sürecine İlişkin Notlar

Kuruluşundan Kapatılışına Sınıf-Sendika-Siyaset İlişkisinde DİSK'in Kısa Tarihi (1967-1980)

DİSK’in Yok Edilmeye Karşı Direniş Yılları (1981-1991)

            12 Eylül 1980: Sola ve DİSK’e Karşı Darbe

            12 Eylül Adaleti: On Bir Yıl Sonra Gelen Beraat

DİSK’in Yeniden Yapılanma ve Arayış Yılları (1991-2000)

            Sessizlik Bozuldu: Neoliberalizmin Tahribatına Karşı Yükselen İşçi Hareketi

            Yeniden Açılma Yolunda DİSK

            DİSK Yeniden Sendikal Hayatta: Hangi Model ile Nasıl Bir Mücadele?

24. Maden-İş Genel Kurulu: Yeni Saflaşmanın İlk Öncülü

TBKP’nin Türk-İş’te Birlik Tezi ve Otomobil-İş Deneyimi

Otomobil-İş’in Tartışma Yaratan Yeni Sendikal Anlayışı

DİSK 3. Ören Toplantısında Belirginleşen Yeni Saflaşma: “Devrimci Versus Çağdaş  Sendikacılık”

1990 Sonrası DİSK’in Pozisyonu ve Somut Gerçekliği

            Sendikal Birleşmeler Yoluyla Ete Kemiğe Bürünen DİSK

            Olaylı Bir Birleşme Denemesi: İltihak mı, İttihat mı?

            DİSK’te Yeni Sendikacılığın Somut Pratiği: Birleşik Metal-İş

            DİSK 4. Ören Toplantısı: Geçen Bir Yılın Eleştirel Değerlendirmesi

DİSK’te İlkinden Farklı Bir Kurumsallaşma Süreci

            9. Genel Kurula Doğru: Şiddetlenen Başkanlık Yarışı

            DİSK 9. Genel Kurulu: “Devrimci Sendikacılık ile Çağdaş Sendikacılığın” Beklenmedik İttifakı

            2000’li Yıllara Doğru DİSK: Kısa Bir Bakış

            28 Şubat Sürecinde DİSK

            8 Yılın Muhasebesi: DİSK'ten Özeleştiri

SONUÇ

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı

ISBN  978-605-9816-15-1

Neoliberal Dönemde Sınıf-Sendika-Siyaset İlişkisi:

DİSK Örneği (1981-2000)

Demet Parlak Poyraz

344 sayfa

Birinci Basım Mart 2020

Yayına Hazırlayan

Serap Korkusuz

Kapak Tasarımı

İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık

Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt

Özdemir Matbaacılık

FORM

disktan kck