Nuray Ergüneş için Yazılar

Nuray_kapak

Canımız, arkadaşımız Nuray Ergüneş aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu. Koskoca bir yılı Nuray’sız geçirdik; tam bir yıldır yaşamı kuşatan dostluğuna, sarıp sarmalayan sevecenliğine, insanın içini ısıtan gülümsemesine hasretiz.
Satış fiyatı 30,00 TL
Taban fiyat40,00 TL
İndirim-10,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

Nuray’a

Canımız, arkadaşımız Nuray Ergüneş aramızdan ayrılalı tam bir yıl oldu. Koskoca bir yılı Nuray’sız geçirdik; tam bir yıldır yaşamı kuşatan dostluğuna, sarıp sarmalayan sevecenliğine, insanın içini ısıtan gülümsemesine hasretiz.

Kısacık ama dopdolu bir yaşam sürdü Nuray. 1972 yılında Hatay’ın Hassa ilçesinde başlayan, üniversite eğitimi için Hassa’dan Adana’ya, oradan da İstanbul’a uzanan yaşamı boyunca hem Hatay hem İstanbul aşığı olmayı sürdürdü. 

Nuray var olduğu her alanda herkese dokunmayı başarmış bir kadındı. Kimimizin öğrencisi; kimimizle sınıf arkadaşı, yoldaş, kardeş, yaşam arkadaşı; kimimiz içinse hoca ve yol gösterendi. Alçakgönüllüğü, rekabetten, kişisel hesaplardan uzak kişiliği, dingin ve sakin yaşamıyla hepimizin hayatına sanki başka diyarlardan bir soluk üflemiş; sanki bu dünyanın hırçın, acımasız, sert “doğasına” karşı bir başka varoluşun olanaklılığını göstermişti. 

Kaybımız büyük. Onsuz yaşam daha ağır, onsuz gelecek daha karanlık.

Sadece biz dostları değil; akademi de can damarlarından birini kaybetti. Nuray, Çukurova Üniversitesi İktisat bölümündeki lisans eğitiminin ardından, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme bölümünde tamamlamıştı. Doktora tezi 2008 yılında Bankalar, Birikim, Yolsuzluk: 1980 sonrası Türkiye’de Bankacılık Sektörü başlığıyla Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) tarafından kitaplaştırıldı. Bu kitap, daha sonra pek çok genç akademisyenin çalışmalarını kitaplaştıran SAV’ın yayınladığı ilk kitaplardan biridir. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Bu üniversitede öğretim üyesi olduğu dönemde doktora sonrası araştırma yapmak üzere bir yıllığına Londra’ya, University of London-School of Oriental and African Studies’e (SOAS) gitti. Burada finansallaşma üzerine odaklanarak çalışmalarını sürdürdü. Londra’dan döndükten sonra 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçti. 2013 yılında da doçent unvanını aldı.

Nuray çalışma yürüttüğü her alanda, ele aldığı her konuda titizliği, emektarlığı ve üretkenliğiyle çok önemli yapıtlar vermiş; birçok derleme kitap ve dergi için çeşitli konularda makaleler kaleme almıştı. Kendisi de uzun zamandır Praksis ve İstanbul Üniversitesi İktisat dergileri yayın kurulu üyesiydi.

Nuray’ın çalışmalarını birbiriyle bağlantılı üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bir yandan bankacılık ve finansallaşma üzerine çok sayıda çalışma yapmış, diğer yandan maliye alanında yapıtlar vermişti. Üçüncü alan ise, Nuray’ın en önemli yönünü açığa çıkaran feminist araştırma alanıydı. 

Feministlerin de boynu bükük; feminist mücadele hayatını mücadeleyle örmüş bir feministi kaybetti. Nuray yaşamına feminizmi dokumuş bir kadındı; akademide, yazılarında, gündelik hayatında feminist kişiliğini her daim hissederdiniz. Çeşitli dergilerde ve kitap derlemelerinde kadın emeğini ve feminizmi konu edinen yazıları yayınlanmıştı. Ayrıca, Kadın Emeği dergisinin ve kolektifinin kurucularındandı; bu dergi için de pek çok yazı kaleme almıştı. Akademik çalışmalarında da feminizmi politik ekonomiyle harmanlayarak, feminist iktisat ve kadın emeği alanlarına önemli katkılarda bulunmuştu. Bunların yanı sıra 2014 yılında, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı görevine atanmış, bu görevde bulunduğu dönem boyunca feminist çalışmalara kucak açan pek çok etkinlik düzenlemişti. 2016 yılında, barış imzacısı olduğu gerekçesiyle bu görevden uzaklaştırılmıştı.

Türkiye sosyalist hareketi de bir yoldaşını kaybetti; Nuray üniversitedeki ilk yıllarından itibaren Hikmet Kıvılcımlı mirasını sahiplenen sol sosyalist yapılarda örgütlenmişti. Bir dönem ÖDP içinde bulunmuş; uzunca bir dönem de kurucularından olduğu Toplumsal Özgürlük Platformu içinde yer almıştı. Her şeyden önce bir devrimciydi; dünyayı değiştirmek için mücadele vermiş bir sosyalist feministti. Hayatının son zorlu döneminde bile politik mücadelenin her şeyden önemli olduğunu düşünüyordu. En verimli çağında, bilgi ve deneyiminin olgunlaştığı bir dönemde; daha nice güzel yapıt verecekken, emek mücadelesine, barış mücadelesine ve feminist mücadeleye daha pek çok katkı koyacakken vakitsizce ayrıldı aramızdan. 

***

Bu kitap Nuray’ın severek okuyacağı bir kitap olsun istedik; Nuray’ı hatırlatsın, Nuray koksun istedik. Dileriz öyle olmuştur... Dileriz siz de severek okur, yüreğinizde Nuray’ın sıcacık gülümsemesini hissedersiniz.

İÇİNDEKİLER

Nuray’a

Nuray’a dair... 

“bana kalsa susardım”/ Fuat Ercan

Nuray için/ Mehmet Türkay

Canım arkadaşım Nuray…/ Şebnem Oğuz

Nuray’ın ardından/ Reyhan Atasü-Topcuoğlu

Feminist, akademisyen ve dost: Nuray Ergüneş/ Sevgi Uçan Çubukçu

Nuray/ Özgür Öztürk

Eksik/ Özgür Narin

 

Fotoğraflarla... 

Finansallaşma üzerine yazılar 

Nuray Ergüneş’in çalışmalarından hareketle Türkiye’de finansallaşma üzerine söyleşi/ Elif Karaçimen-Ümit Akçay-Ali Rıza Güngen

Finansallaşmayı teorileştirmek/ Costas Lapavitas

Finansal krizler ve sermaye grupları/ Galip L. Yalman

1982 ve 1987 krizleri/ Mert Karabıyıkoğlu

Birikim stratejileri ve finansallaşma: Türkiye ve Macaristan/ Joachim Becker

Devlet ve siyaset üzerine yazılar 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Türkiye’de ekonomi yönetiminin dönüşümü: Neoliberalizmin sonu mu?/ Pınar Bedirhanoğlu

Sağlık hizmeti dönüşürken devlet sermaye arası iç bağlantılar üzerinden ezberleri bozmak: “Alavere dalavere sağlık emekçileri göreve”/ Fuat Ercan

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve sermaye birikim süreci/ Derya Gültekin-Karakaş-Sertaç Babat-Mehtap Hisarcıklılar

Kamu işletmeciliğinin değişen anlamları/ Hülya Kirmanoğlu

Neoliberal otoriter devletin “terörist” memuru: OHAL sürecinde yaşanan işten çıkarmalarla birlikte güvencesizleştirme ve suçlulaştırma/ Hülya Kendir

Hikmet Kıvılcımlı: Dinmeyen devrim düşü…/ Yüksel Akkaya

 

Kadın emeği, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme yazıları 

Yuvarlak masa söyleşisi/ Melda Yaman-Nurcan Özkaplan-Özgün Akduran

Kalkınma politikaları-kadın istihdamı ilişkisi: Orta Doğu-Kuzey Afrika ülkelerinde düşük kadın istihdamının nedenlerini kalkınma süreçlerinde aramak/ Özge İzdeş

Türkiye’de toplumsal cinsiyet perspektifinden eğreti istihdam: 2004-2013 dönemi HHİA’nden gözlemler/ Rana Gürbüz

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemede yeni bir odak noktası olarak dirlik temelli yaklaşım/ Tindara Addabbo

Dirlik temelli bir perspektiften yerel yönetim bütçe ve politikalarında kadınların izini sürmek: 2013 Diyarbakır örneği/ Ayşegül Yakar Önal-Yelda Yücel-Gülay Günlük Şenesen- Burcu Yakut Çakar

Kadınların ve erkeklerin dirliği için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanabilirliği ve faydası: Almanya’dan örnekler/ Christine Faerber

Üniversitede toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe ve planlama: İstanbul Üniversitesi örneği/ Özgün Akduran-Nuray Ergüneş

İskoçya’da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme: Feminist politika değişimine doğru/ Angela O’Hagan

KÜNYE

nuraytan KCK