"YENİ" TÜRKİYE Kapitalizm, Devlet, Sınıflar

yeniturkiyekapak_orta

Türkiye’nin kapitalist gelişme süreci, son dönemde yaşadığımız iktisadi ve siyasi krizlerin, bölgesel ve ulusal ölçekte süregiden savaş(lar)ın, sistemin ‘istikrarlı’ bir şekilde yeniden yapılanmasını sağlayacak aktörler yaratamamasının ve bunların sonucunda karşımıza çıkan darbe girişimi ile birlikte devletin –olağanüstü hal çerçevesinde- yeniden yapılanmasının da gösterdiği üzere, kritik bir dönemeçten geçiyor.
Satış fiyatı 30,00 TL
Taban fiyat40,00 TL
İndirim-10,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

Türkiye’nin kapitalist gelişme süreci, son dönemde yaşadığımız iktisadi ve siyasi krizlerin, bölgesel ve ulusal ölçekte süregiden savaş(lar)ın, sistemin ‘istikrarlı’ bir şekilde yeniden yapılanmasını sağlayacak aktörler yaratamamasının ve bunların sonucunda karşımıza çıkan darbe girişimi ile birlikte devletin –olağanüstü hal çerçevesinde- yeniden yapılanmasının da gösterdiği üzere, kritik bir dönemeçten geçiyor. Her şeyin tersyüz olduğu, hızla değiştiği, kavrama süreçlerinin maniple edildiği travmatik bir süreçte hazırlanan bu derleme kitap, son dönemlerde biraz geri plana düşmüş olsa da yakın zamana kadar “yeni Türkiye” söylemiyle estetize edilen bu dönemin sadece Türkiye’ye özgü olmaktan çok kapitalist sistem içerisinde uluslararası ölçekte yaşanan dönüşümün bir yansıması olarak ele alınması gerektiği vurgusuna yaslanıyor. Bu bağlamda amacını kapitalist sistemin uluslararası ölçekteki yeniden yapılanmasında Türkiye’nin nereye denk düştüğü sorusuna yanıt aramak olarak tanımlıyor. 

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

Bu Kitapta...

Tolga Tören-Melehat Kutun

“Yeni Türkiye”yi Anlamak: Söylem ve Gerçeklik Arasında

            Alternatif ve Sınıf Merkezli Bir Çerçeve Önerisi

Melehat Kutun-Tolga Tören

“Yeni Türkiye”nin Siyasal Rejimi

Şebnem Oğuz

“Yeni Türkiye”nin Değişen Devlet ve Sermaye İlişkilerini

            Teşvik Politikaları Üzerinden Okumak

Fuat Ercan-Derya Gültekin Karakaş-

Ferimah Yusufi Yılmaz

Devletin Konut Meselesine Müdahalesini Kavramsallaştırmak:

            Bu Gürültüler Neden TOKİ?

Ezgi Doğru

Türkiye’de Ekonomi Politikasında

            Arayışlar, Çıkmazlar ve Alternatifler

Ali Rıza Güngen-Ümit Akçay

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Döneminde İktisadi Politika Yapımının Siyaseti:

            Süreklilik ve Kopuş Bağlamında Bir Tartışma

Mehmet Erman Erol

İhracat Sanayilerinin Yeniden Yapılanması ve Kadın Emeği

Melda Yaman

AKP Döneminde Türkiye’nin Alt-emperyalist Dış Politikası

Çağatay Cengiz

Yol Medeniyettir (mi?)

            “Yeni Türkiye”de Demiryollarının Analizi

Suat Aksoy

Diyarbakır’daki İş Çevreleri:

            “Yeni Türkiye”nin “Kürt Sermayesi” ve Çelişkileri

Ayşe Seda Yüksel

Kürt Hareketini Temsil Eden Belediyelerin Sosyo-Mekânsal Pratikleri:

            Diyarbakır Örneği (1999-2013)

Duygu Canan Öztürk

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı

ISBN 978-605-9816-07-6

Sosyal Araştırmalar Vakfı 58

“Yeni” Türkiye? Kapitalizm, Devlet, Sınıflar

Der. Tolga Tören-Melehat Kutun

Birinci Basım Eylül 2016

Yayına Hazırlayan

Serap Korkusuz Kurt

Kapak Görseli

Antony GormleyWaste Man (2006)

Evsel atıklardan yapılan heykel ve onun ateşe verilmesi

Kapak Tasarımı

İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık

Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt

Dijital Düşler Basım San. ve Tic. A.Ş..

Nato Cad. Çınarlı Sok. No: 17 34418 Seyrantepe/Kağıthane

Tel: 0 212 279 64 44

Sosyal Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi

İstiklal Cad. Sahne Sk. No: 5/6

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0 212 292 55 85-86

Web: www.sav.org.tr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.