Kapitalizm, Ataerkillik ve KADIN EMEĞİ

kadın2_kapak_orta

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem başlıklı derlemede muradımız, kadın emeğinin çeşitli veçhelerine odaklanarak, bu gerilimin nasıl yaşandığını örneklerle ortaya koymaktır.
Satış fiyatı 26,00 TL
Taban fiyat35,00 TL
İndirim-9,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:

Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

2000’ler Türkiye’sinde kapitalizm ve ataerkillik ekseninde biçimlenen kadın emeğinin yönelimlerini tayin eden temel unsurlar, siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla iç içe geçen neoliberal politikalardır. Farklı alanların kesişimi ve gerilimi sonucunda kadınlar, bir yandan muhafazakâr ideoloji tarafından anne ve eş olarak bakım işleriyle eve hapsedilmeye çalışılmakta, diğer yandan da ucuz işgücü talebinin yükselmesiyle fabrikalara taşınmak istenmektedir.

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği: Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem başlıklı derlemede muradımız, kadın emeğinin çeşitli veçhelerine odaklanarak, bu gerilimin nasıl yaşandığını örneklerle ortaya koymaktır. Kitapta yer alan yazılarda, sanayide, hizmet sektöründe, tarımda ve sağlık alanında kadınların çalışma koşullarına kapı aralayarak, esnek ve güvencesiz çalışmanın giderek nasıl yaygınlaştığına dikkat çekiyoruz. Çalışma hayatındaki eşitsizliklerin yanı sıra, sosyal politikalara, finans ilişkilerine, mikro kredilere, yerel yönetimlere göz atıyor; bu alanların kadınların bakım ve iş yükünü arttırdığını, kadın yoksulluğunu ve kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu yeniden üretip derinleştirdiğini göstermeye çalışıyoruz.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

Giriş

Melda Yaman-Saniye Dedeoğlu

Türkiye’de Sanayi ve İstihdam Stratejileri Çerçevesinde

            Kadın İstihdamının Yönelimleri

Melda Yaman

Türkiye’de İşverenlerin

            Kadın İstihdam Etmeye Yönelik Tutumları:

            Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman Örneğinde

            Talep Yönlü Bir Analiz

Saniye Dedeoğlu

AKP Hükümetleri Döneminde İstihdamın ve Kayıtdışılığın

            Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi

Gülay Toksöz-Emel Memiş

AVM Mağazacılığında Çalışma Rejimi ve Kadın Emeği:

            ‘Neon Kafes’

Nurcan Özkaplan-Ece Öztan

Ataerkil Kapitalizmin Kadın Sağlık Çalışanlarına Etkisi

Özlem Özkan

Ataerkillik Ekseninde İşgücünün Feminizasyonu:

            Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar

Sidar Çınar

Ailenin ‘Dayanılmaz Hafifliği’:

            Türkiye’de Bakım Politikaları ve Kadın Emeği

            ve İstihdamı

İdil S. Soyseçkin Ceylan

Devlet Baba ve Uysal Kızlar:

            Muhafazakar/Liberal Refah Devleti

            ve Ataerkil Kültür Kıskacında

            Türkiye’de Bakım Emeği ve Toplumsal Cinsiyet

Reyhan Atasü Topçuoğlu

Yerel Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Bütçesi

            Türkiye’den Bir Örnek:

            Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Özgün Akduran

Hane İçi Ataerki ve Cinsiyet Eşitsizliği Gölgesinde

            Kadın Yoksulluğu: Mardin-Muğla Örneği

Çisel Ekiz Gökmen

Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Ahvali

Aslı Şahankaya

Finansallaşmayla Derinleşen Cinsiyet Eşitsizliği

Elif Karaçimen

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı

ISBN  978-605-9816-06-9

Sosyal Araştırmalar Vakfı 57

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Neoliberal ve Muhafazakâr Dönem

Derleyenler: Melda Yaman-Saniye Dedeoğlu

Birinci Basım Eylül 2016

Yayına Hazırlayan

Serap Korkusuz Kurt

Kapak Tasarımı

İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık

Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt

Dijital Düşler Basım San. ve Tic. A.Ş..

Nato Cad. Çınarlı Sok. No: 17 34418 Seyrantepe/Kağıthane

Tel: 0 212 279 64 44

Sosyal Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi

İstiklal Cad. Sahne Sk. No: 5/6

Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0 212 292 55 85-86

Web: www.sav.org.tr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.