Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında Kadın Emeği, Kadın Bedeni

meldakapak

Kitapta yer alan yazılar farklı içeriklere sahip; bununla birlikte sosyalist feminizm tüm yazıları ortak bir paydada buluşturuyor. Yazıların her biri, günümüzde kadınların emeklerinin ve/veya bedenlerinin hangi yollarla ve hangi araçlarla ataerkil kapitalist tahakküm altına alınmaya çalışıldığını soruyor ve kadınların kurtuluşunun ataerkil kapitalizmle mücadeleden geçtiğini savunuyor. Bu yazılar, aynı zamanda, kapitalizmin kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliklere yaslandığını, her ne kadar soyut dinamiklerinde yansız görünse de, kapitalizmin kuruluşundan bu yana cinsiyet eşitsizliğiyle süregittiğini, ataerkil eşitsizlikleri kimi zaman dönüştürerek, kimi zaman büyüterek yeniden ürettiğini, öyle ki kapitalizmin tam da bu eşitsizlikten beslendiğini kabul ediyor.

Kuramsal yazıların yanı sıra ataerkiyle kapitalizm arasındaki ilişkinin farklı bir boyutunu ele alan güncel yazılara da yer verilmiş. Bu çerçevede kitapta geç kapitalistleşmiş ülkelerde üretim süreçleri, krizler, iş yaşamı, tarımsal üretim, inceleniyor; sermaye birikimi sürecinde kadın emeğinin özgül biçimlerde sömürüldüğü, hem arzu nesnesi olarak hem doğurganlığıyla erkeklerin kadın bedenini tahakküm altına almaya çalıştığı, bunun yanı sıra kadın bedeninin sermayenin değer yaratımı sürecinin konusu haline getirildiği gösterilmeye çalışılıyor.
Satış fiyatı 23,00 TL
Taban fiyat30,00 TL
İndirim-7,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:

Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

İÇİNDEKİLER

Giriş

Ön Söz: 1789 Devrimindeki Kadınlara Adanmıştır!

I. Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsiyetçi İşbölümü

    Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme

    Aile, Erkek Egemenliği ve Kadının Toplumsal Konumu: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ne Yeniden Bakış

    Cinsiyete Dayalı İşbölümü Üzerine Notlar -kavramsal ve tarihsel ipuçları-

    Toplumsal Yeniden Üretim Sürecinde Kadınların Ev İçi Emeği

    Antonia’nın Yolu:  Feminist Bir Ütopya

II. Geç Kapitalistleşmiş Ülkeler, Sermaye Birikimi, Kriz ve Kadın Emeği

    Dünya Bankası, Kalkınma Raporu ve Kadın İstihdamı

    Kapitalist Gelişme ve Kriz Sürecinde Kadın Emeği: Asya Deneyiminden Çıkarılacak Dersler

    2001 Krizinin Banka Çalışanı Kadınlara Etkisi 
    (Nuray Ergüneş ile birlikte)

    Tarımsal Üretimde Kadın Emeği: Tütün Üreticisi Kadınlar
    (Özgün Akduran ile birlikte)

    Hayriye’nin Öyküsü: Kızı olan iyi tütün yapar

III. Çalışma Yaşamı ve Kadın

    Çalışan Kadın ve Ruh Sağlığı
    (Zerrin Oğlağu ile birlikte)

    Ataerkil Kapitalist Toplumda “Mobbing”

    Selin’in Öyküsü: Esnek çalışma saatlerine uyabilir misiniz?

    “Made in Dagenham”: Bir Direniş Öyküsü

IV. Kadın Bedeni, Kadına Yönelik Şiddet

    Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Bedeni

    Valeri’nin Öyküsü: Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Bedeni

    Kadına Yönelik Şiddetin Ekrandaki Yansısı: Fatmagül’ün Suçu YOK!

KÜNYE

Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında
KADIN EMEĞİ, KADIN BEDENİ
Seçme Yazılar

Melda Yaman

ISBN 978-605-86699-5-6
Sosyal Araştırmalar Vakfı 46

Birinci Basım: Kasım 2013

Yayına Hazırlayan
Serap Korkusuz-Kurt

Kapak Tasarım
İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü Gündoğdu


13,5 x 19,5 cm

272 sayfa