Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite

metalasma_universite

Satış fiyatı 30,00 TL
Taban fiyat40,00 TL
İndirim-10,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

Sunuş

ÖNSÖZ

ÜNİVERSİTELER VE SOSYAL BİLİMLER 

Dünyanın ve ülkemizin adeta sürekli bir nitelik kazanan ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalımlar sarmalında karşılaşılan sorunları neoliberal anlayışa bağlı reçetelerle çözme ısrarı sürerken, üniversitelerin farklı ve toplumsal yapıda yeni eşitsizlikler ve baskılar yaratmayacak alternatifler üretmekte üzerlerine düşen görevi yerine getirebildiklerini söylemek pek de kolay değildir.  
Üniversitelerin başarı kriterlerinin, daha çok fen bilimleri (tıp ve mühendislik de dahil) alanındaki araştırma ve yayın kriterlerine dayalı ölçütlerle belirlendiği günümüzde, sosyal bilimlerin giderek marjinal bir konuma itildiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.  
Genç kuşakların üniversite eğitimi öncesi, süresinde ve sonrasında karşılaştıkları bir dizi soruna karşın, sosyal bilimlere yönelik ilginin canlı tutulmasında düzenli olarak iki yılda bir yapılan Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri ile katkıda bulunan TSBD'nin 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde üniversitelerin karşı karşıya bulunduğu sorunları farklı boyutları ile ele alan bildirilerden oluşan oturumların düzenlenmesi ve bunların daha geniş bir kesime ulaştırılması için böyle bir yapıtın oluşturulması önemlidir. Böylesi kapsamlı bir çalışmaya katkı yapanlara TSBD yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. 

Galip Yalman
Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı
Doç. Dr. ODTÜ

İÇİNDEKİLER

Önsöz: Üniversiteler ve Sosyal Bilimler 11
Galip Yalman
Sunuş: Ölçülmeyi Kabul Etmeyen Bilim İnsanı Olmalı! 13
Fuat Ercan

Üniversite A.Ş.’de bir ‘homo academicus’: ‘Ersatz’ yuppie akademisyen 21
Hasan Ünal Nalbantoğlu
Sermaye-İktidar-Üniversite Şemsiyesi Altında Bilimsel Bilgi Üretmek 75
Onur Hamzaoğlu
Üniversitelerde “Başkalaşım” ve Aydınlar 87
Sibel Özbudun
Yükseköğretim Finansmanı: Neoliberal “Çözüm” ve Tehditler 93
L. Işıl Ünal
Bilginin Metalaşma Süreci: “Eğitimdeki Yapısal Dönüşüm”e İlişkin Bazı Çıkarımlar 121
Seçkin Özsoy
Akademik Feminizm ve Üniversite: Bu Tanışıklıktan Ne Çıkar? 143
Ayten Alkan
Üniversite Özerkliği, Bilimsel Özgürlük ve Demokrasi 177
İzzettin Önder
Türkiye’de Eğitim Sistemine Yönelik Yeni Talepler ve Yeni Aktörlere Sınıfsal Bir Bakış 197
Ferda Uzunyayla & Fuat Ercan
Üniversite...! mi? Yoksa Akademisyen Romantizmi mi? 223
Atilla Göktürk
Bilim ve Eğitimin Metalaşması Karşısında: Uçuruma Bakan Üniversiteler! 239
Özgür Narin
YÖK ve Üniversite Üzerine Kısa Notlar 253
Metin Özuğurlu
Hekimler Geçerli ve Güvenilir Bilgi İçin Tıbbi Literatüre Güvenemezler 261
Cem Terzi
T. More Versus Üniversite (Eğitmek/Öğretmek: Ne İçin, Kimin İçin?) 335
Yüksel Akkaya
AKP ve Gerici Eğitim 341
Rıfat Okçabol
Ölçerim, ölçebilmek için biçimlendiririm, biçimlendiğinde standartlaşmışsındır, standartlaştığında yönetirim, ölçemediğimi yönetemem o zaman cezalandırır, dışlarım 361
Fuat Ercan
Bologna Süreci Derken? 389
Yasemin Özgün
Yükseköğretimin Finansmanı; Neoliberal Dönüşüm ve Türkiye 413
Süleyman Ulutürk & Kutlu Dane
Eğitimde Metalaşma ve Emek Sömürüsü: Bir Meşrulaştırma Alanı Olarak Dershaneler 439
Derya Keskin Demirer
Eğitimde Kamu-Özel Ortaklık Projeleri 461
Ferda Uzunyayla
Türkiye’de Eğitim ve İstihdam Politikaları Bağlamında Yaşam Boyu Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezleri 475
Özgün Biçer & M. Meryem Kurtulmuş Kıroğlu
Politik İktisadın Kavramlar Dünyasındaki Ayak İzleri: Bilim ve Teknoloji Politikaları 499
Sinan Alçın
“Vasıf”-sızlık Sorunu Olarak Üniversiteli İşsizlik 511
Selma Değirmenci
Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Bildiğimiz Üniversitenin Sonu 523
Şükran Gölbaşı
Üniversitelede Örgütlenme Deneyimleri 555
Semiha Günal & İzge Günal
Öğretim Elemanlarının Yakın Dönem Sendikal Örgütlü Mücadele Deneyimi: ÖES ve Eğitim-Sen 565
Hakan Mıhçı
AKP-Üniversiteler ve Karşı Çıkışlar Üzerine 581
Mehmet Türkay
İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki Şirketleşme ve Sendikalaşma Süreci 593
Hakan Arslan-Aslı Odman
Üniversitede Neden ve Nasıl Örgütlenmeli? 633
Özgür Müftüoğlu

KÜNYE

1. Basım Aralık 2011
13.5x19.5 cm
648 sayfa
ISBN 978-605-61579-9-8
Yayına Hazırlayan: Serap Korkusuz Kurt
Kapak Tasarımı: İlknur Kavlak
Baskı Öncesi Hazırlık: Ülkü Gündoğdu