Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim İzzettin Önder'e Armağan

Kriz_ve_Maliye

Onur Kurulu üyemiz sevgili İzzettin Hoca için derlenen Armağan kitabımız SAV Yayınları içinde yerini aldı.
Satış fiyatı 35,00 TL
Taban fiyat50,00 TL
İndirim-15,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

Sunuş

İÇİNDEKİLER

Önsözler...

Hocamız İzzettin Önder / Ahmet Haşim Köse  7

Maliye Bilimi ve İzzettin Önder / Abuzer Pınar  9

Kırk Yıllık Muzır (!) Bilim İnsanı İzzettin/ Nihat Falay 13

Uluslararası Bunalımın Arifesinde Çevre Ekonomiler / Korkut Boratav  17

Türkiye’de Sanayi Politikaları Üzerine Gözlem ve Değerlendirmeler / Oktar Türel  30

Tarımda IMF-DB Gözetiminde 2000’li Yıllar / Oğuz Oyan   60

Fiyatı Toplumsal Olarak Yorumlamak: Türkiye Kapitalizminden Sınıf ve Enflasyon Manzaraları / Serdal Bahçe-Ahmet Haşim Köse  89

Ekonomide İkiz-Hedefleme Dönemi: Enflasyon Hedeflemesi ve Mali Kuralın Sınıfsal Kökenleri/ Erinç Yeldan  129

1980’den Sonra Türkiye Maliye Disiplininde Kuramsal Gerilimler: Türkiye Maliye Sempozyumu Tebliğleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme / Aydın Ördek  137

Marx’ın Ekonomi Politiğinde Devlet Borcu ve Vergiler / Ceyhun Gürkan 215

Krizi Anlamak: Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Marksist Teori Açısından Bir Değerlendirme / Aysel Arıkboğa-Berna Uymaz  250

Zamanın Metalaşma Sürecine Değiniler / Mustafa Öziş  271

Optimal Vergi Teorisi: Bir Değerlendirme / Özlem Albayrak 287

Federal Sistemlerde Vergi Rekabeti / Ali Sina Önder 318

Kamu Maliyesinin Sürdürülebilirliği, Mali Disiplin ve Sosyal Yurttaşlık / Sinan Sönmez 323

Sosyal Güvenlik Krizi: Abba Lerner’ı Yeniden Okumak / Adem Yavuz Elveren  337

Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Neoliberal Eksende Yeniden Yapılandırılması / Süleyman Ulutürk-Kutlu Dane 359

Ekonomik Çevrimlerin (Krizlerin) Kadın /Erkek İstihdamına Yansımaları Türkiye İmalat Sanayi ve Kent Emek Piyasası Üzerine Ampirik Bir Analiz / Özge İzdeş 373

İktisadın Psikoloji ve Nöroloji ile İlişkileri ve Neoklasik Paradigma / Hülya Kirmanoğlu   400

Modern Yaşamda Kapitalizmin Psikolojik Etkileri / Ester Ruben 412

Savunma İktisadının Güncel Durumu: Handbook of Defense Economics 2’nin Düşündürdükleri / Gülay Günlük Fienesen  426

Sosyal Güvenlik, Demografi, Emeklilik ve Kamu Maliyesi / Ömer Faruk Batırel  434

Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Emek-Sermaye ve Merkez-Çevre Karşıtlığında Gündemi Okumak: İzzettin Önder’in Köşe Yazıları Köşesinde Durmayan Köşe Yazıları: Bence / Koray Yılmaz-Başak Ergüder 441

Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) / N. İlter Ertuğrul  471

Yaşamın İçinden Kesitler: İzzettin Önder “Söyleşi” / Mehmet Türkay - Ahmet Haşim Köse - Serap Kurt  485

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı  33

Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim

“İzzettin Önder’e Armağan”

Derleyenler:

Abuzer Pınar

Ahmet Haşim Köse

Nihat Falay

Yayına Hazırlayan

Serap KURT

ISBN 978-605-61579-2-9
Birinci Basım: Mart 2011

Kapak Tasarımı
İlknur KAVLAK

Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü GÜNDOĞDU

Baskı ve Cilt:  
Kayhan Matbaası
Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sitesi 
C Blok No: 244 Topkapı–İstanbul 
Tel: 0 212 5760136

Sosyal Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi
İstiklal Caddesi Balo Sk. Analin Ap. No: 17/2
Beyoğlu – İstanbul
Tel/Fax:  0 212 292 55 85 – 292 55 86
Web: www.sav.org.tr
e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.