Kapitalizm, ataerkillik ve kadın emeği: Türkiye Örneği

Kapitalizm__ataerkillik

"Türkiye'de kadın emeğinin son dönem eğilimlerini kapitalizm ve ataerkillik bağlamında inceleyen ve kadın emeğini ev içinde, emek piyasasında, sanayide, tarımda görünür kılmayı hedefleyen kitabımız kadınların ortaklaşa çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır."
Satış fiyatı 26,00 TL
Taban fiyat35,00 TL
İndirim-9,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:
not_available.gif

Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7


GİRİŞ:
Kapitalizm ve Ataerki İlişkisi Çerçevesinde Kadın Emeği 9
Melda Yaman Öztürk – Saniye Dedeoğlu

Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980’lerden 2000’lere 25
Melda Yaman Öztürk

Kapitalizm ve Ataerkillik Enformel Alanda Nasıl Eklemlenir? Bilinçli Saklama ve Saklayarak Değersizleştirme Mekanizmalarının Ev Eksenli Çalışmada İşleyişi 79
Reyhan Atasü Topçuoğlu

“Türkiye’nin Krizleri Önce Kadınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek Piyasasından Yanıtlar 133
Özge İzdeş

Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin Enformelleşmesi 183
Nuray Ergüneş

Tütün Tarlalarında Kadın Emeği: Bafra’da Tütün Üreticisi Olmak. 215
Melda Yaman Öztürk - Özgün Akduran

Endüstriyel Üretimde Kadın ve Göçmen Emeği: Ataerkillik ve Enformel Emek 249
Saniye Dedeoğlu

Evin İçi İşyeri: Ev Hizmetleri, Ücretli Emek ve Göçmen Kadın Emeği 277
Çağla Ünlütürk Ulutaş

KÜNYE

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Türkiye Örneği

Derleyen: Saniye Dedeoğlu - Melda Yaman Öztürk

Birinci Basım: Eylül 2010

Yayına Hazırlayan
Serap KURT

Kapak Tasarım
İlknur KAVLAK

Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü GÜNDOĞDU

Baskı ve Cilt:
Ezgi Matbaası
Çobançeflme Mah. Sanayi Cad. Atay Sk.
No:10 Yenibosna - ‹stanbul
Tel: 0 212 292 55 85

Sosyal Araştırmalar Vakfı
İktisadi İşletmesi
İstiklal Caddesi Balo Sk. Analin Apt. No: 17/2
Beyoğlu – İstanbul

Tel/Fax: 0 212 292 55 85 - 86
Web: www.sav.org.tr
e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.