2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu: Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak

SAS_2

Elinizdeki kitap her şeyden önce sınıf ve bilim arasındaki bu bağı kurma çabasının bir ürünüdür. Akademi, Sendika, Siyaset ve Sınıfın Deneyim ve Kuram’ın Tarihle güncelin kesişiminde bir sempozyum olarak gerçekleşen Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi (TÜSAM) II. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu Türkiye’yi sınıf gerçeğiyle anlamaya çalışanların bilgi ve deneyimlerinin yansıdığı bir derinlik arayışıdır.
Satış fiyatı 35,00 TL
Taban fiyat50,00 TL
İndirim-15,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:
not_available.gif

Kargo için kargo ile 30,00 TL

Preloader

İÇİNDEKİLER

Önsöz ... 7

Teşekkürler... 9

TÜSAM 2. Sınıf Çalışmaları Sempozyum Çağrısı... 10

Sempozyum Programı ... 12

Açılış Konuşması Besime Şen ...17

Açılış Konuşması Bedahet Tosun ...18

Açılış Konuşması Nail Satlıgan ...19

MARKSİST SINIF YAKLAŞIMI ...21

Marksist Sınıf Kavramının ve Sınıf Analizinin Ayırt Edici Özellikleri / Tülin Öngen ...23

İşçi Sınıfının Kapsamının Belirlenmesinde Bazı Marxist Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Temel Politik Sonuçları / Fatma Ülkü Selçuk ...32

Sınıf Analizleri ve Sınıf Şemaları: Türkiye Örneğine Ampirik Yaklaşım / Ahmet Salih Aktaş ...44

Soru-Cevap Bölümü ...60

İŞÇİ SINIFININ SOSYAL GERÇEKLİĞİNE BAKMAK: SAHA ARAŞTIRMALARINDAN ÖRNEKLER ...65

Saygıyla anıyoruz İLYAS KÖSTEKLİ (İLYAS HOCA)...67

OTURUM ÇERÇEVE SUNUMU / Doç. Dr. Asuman Türkün ...69

İşçi Profili Araştırması: Eskişehir Örneği / Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Yard. Doç. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu, Yard. Doç. Dr. Yener Şişman, Yard. Doç. Dr. Zerrin Sungur ...72

Yerel Yönetimler ve Sınıfsal Tercihler (Mersin Örneği) / Atilla Göktürk, Yüksel Akkaya ...96

Türk Sineması’nda Sınıfl arın Temsili: Dönemsel Bir İnceleme / Dr. Aslıhan Doğan Topçu ...118

Formel ve Enformel Arasında: Ankara’da Atık Kağıt Toplayıcılarının Deneyimine Eleştirel Bir Bakış / Cahide Sarı ...126

Soru-Cevap Bölümü ...138

İSÇİ HAREKETİNDEN GÜNCEL DENEYİMLER ...143

SEKA Direnişi Deneyimi / Necati Altıntoprak ...145

16 Haziran Tersane Yürüyüşü (Limter-İş Deneyimi) / Cem Dinç ...151

Paşabahçe İşçileri Anlatıyor: “Hayır!” Diyebilenlerin Öyküsü / Yrd. Doç.Dr.Yasemin Çakar, Kumru Emre, Çağdaş Ceylan, Hür Keskin ...156

Flornet Tekstil Mücadele Deneyimi / Ercan Atmaca, Neşe Kürekçier ...168

Soru-Cevap Bölümü ...172

TÜRKİYE’Yİ SINIF GERÇEĞİ İLE ANLAMAK(1) ...181

OTURUM ÇERÇEVE SUNUMU Mehmet Türkay ...183

Türkiye’de Kapitalist Sistemin Gelişme Sürecini Anlamak: Referanslar ve Tartışmalara Eleştirel Bir Bakış / Koray R. Yılmaz ...185

1960’lı Yıllarda Sınıf Mücadeleleri Ş. Gürçağ Tuna ...193

1980 Sonrası Uygulanan Vergi Politikalarının Sınıfsal Karakteri / Ferimah Yusufi Yılmaz, Özlem Tezcek ...205

Türkiye’de Sol (1960-1980): Hangi Sınıfın Solu? / Ergun Aydınoğlu ...218

Soru-Cevap Bölümü ...225

MEDYADA, SANATTA VE KİTLESEL SPORLARDA SINIFIN GÖRÜNÜMÜ, ALGILANIŞI ...233

OTURUM ÇERÇEVE SUNUMU / Sungur Savran ...235

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde “Sınıf” Hatice Kurtuluş, Asuman Türkün ...240

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Bir Sürgün Romanında Devletin Sınıfsal Temsiliyeti / Yılmaz Yücel ...256

Türkiye’de Futbol ve Sınıf Bilinci / G. Gürkan Öztan ...264

Soru-Cevap Bölümü ...274

ÖZGEÇMİŞLER ...285

Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) ...293

Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi (TÜSAM) ...294

Basında Yankılar ...298