78 Kuşağının Hapishane Deneyimleri ve Yaşam Stratejileri (1980-1984)

kapak_kck

Elinizdeki kitabın yazarı Deniz Ayma, tam bu noktada son derece değerli bir iş yaptı. Yüksek Lisans tezinde Türkiye’nin bu özel döneminde, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra büyük bölümü ağır işkenceden geçirildiği halde yaşayabilen (ne yazık ki bir bölümü bu deneyimden sağ çıkamamıştır) politik tutukluların, bu kez cezaevlerinde tutuldukları yalıtık ortamı nasıl aşabildiklerini anlamaya ve tartışmaya çalıştı
Satış fiyatı 30,00 TL
Taban fiyat45,00 TL
İndirim-15,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 30,00 TL

Preloader

“İnsan aklı zorluklar karşısında inanılmaz bir hız ve yaratıcılıkla çalışır ve mutlaka onları aşmak için bir yol bulur. Elbette aynı şey yöneticiler ve gardiyanlar için de geçerlidir, onlar da ne yapabileceğimize sürekli kafa yoruyor ve önlemler alıyordu. İnanılmaz şeytanca yöntemler geliştiriyorlardı. Fakat ne de olsa yaratıcılığa en çok ihtiyaç duyanlar onlar değil, tutsaklardı ve bu akıl yarışında hep tutsaklar üstün gelirdi.”


Elinizdeki kitabın yazarı Deniz Ayma, tam bu noktada son derece değerli bir iş yaptı. Yüksek Lisans tezinde Türkiye’nin bu özel döneminde, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra büyük bölümü ağır işkenceden geçirildiği halde yaşayabilen (ne yazık ki bir bölümü bu deneyimden sağ çıkamamıştır) politik tutukluların, bu kez cezaevlerinde tutuldukları yalıtık ortamı nasıl aşabildiklerini anlamaya ve tartışmaya çalıştı. Yaşama tutunma stratejileri bütün bu sürecin deneyimlerinde görüldüğü gibi nefes alma çabasının çok ötesinde insani ve muhalif politik aktivitelerin tümünü kapsayan bir anlam taşır. Dolayısıyla Deniz Ayma, bu çalışmasında 1980-84 gibi en kritik dönemde politik tutukluların Türkiye’nin değişik cezaevlerinde aralarında kurabildikleri dayanışma ağlarını, üretebildikleri toplumsal-politik tepkileri ve insanlık dışı ortama karşı duyurmaya çalıştıkları seslerinin üretildiği ortamları, ilişkileri, iletişim biçimlerini vb. anlamaya ve anlatmaya çalıştı.
Prof. Dr. Şükrü Aslan

İÇİNDEKİLER

Sunuş/ Şükrü Aslan
Teşekkür

GİRİŞ
Çalışmanın Yöntemi ve Saha Notları

BİRİNCİ BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE
Total Kurumların Özellikleri
Disipliner Kurum Olarak Hapishaneler
İstisnanın Kural Hâline Gelmesi: Kamp
İktidar İle Beden ve Yaşam İlişkisi
Hapishanede Gündelik Yaşamda Direnme Pratikleri ve İlişkileri

İKİNCİ BÖLÜM
78 KUŞAĞININ SİYASALLAŞMA, ÖRGÜTLENME, MÜCADELE SÜREÇLERİ
Kökenler, Aile ve Çocukluk Yılları
78 Kuşağının Siyasallaşmasında 68’in Etkisi
Örgütlülük Ortamları: Dernekler ve Öğrenci Yurtları
Birer Siyasallaşma Alanları Olarak Gecekondu Örgütlenmesi: Kurtarılmış Mahalle ve Direniş Komiteleri Üzerine
Sendikal Faaliyetler
Gözaltına Alınma ve Tutuklanma Biçimleri
12 Eylül Askeri Darbesini Karşılama Zamanı ve Ortamları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİYASİ MAHPUSLARIN HAPİSHANE DENEYİMLERİ VE TUTUNMA STRATEJİLERİ
Askeri İktidar Tarafından Hapishane Yaşamının Düzenlenmesi
Hapishaneye İlk Giriş: “Karşılama Töreni” ve Yerleştirme
Koğuşlardaki Gündelik Yaşamın Örgütlenme Tarzı Olarak: Komünler
Koğuş ve Hapishane Düzeyinde Dayanışma Biçimleri ve Karar Alma Mekanizmaları
Parçalayıcı Bir Olgu Olarak İtirafçılık ve Yansımaları
Koğuş Aramalarına Karşı Saklama Stratejileri
Çıplak Üst Aramalarına Karşı Direniş Biçimleri
Kantin, Alışveriş Yasaklarına Karşı Karavana Geliştirme Stratejileri
Tek Tip Elbise (TTE) ve Buna Karşı Direnme Biçimleri
Dışarıyla Her Türlü Temasın Yasaklanmasına Karşı Açlık Grevi
Her Türlü İnsani Koşullardan Mahrum Mekânlarda Yaratıcı Mizah Deneyimleri
Gazete ve Kitap Yasaklarına Karşı Yayın Çıkarma Stratejisi
Radyo-TV, Havalandırma Yasaklarına Karşı Müzikal Etkinlikler Geliştirme Stratejileri
Hapishane İçi ve Hapishaneler Arasında Geliştirilen Yaratıcı İletişim Biçimleri

SONUÇ
Kaynakça
Ekler

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı

ISBN 978-605-9816-20-5
Sosyal Araştırmalar Vakfı 71

78 Kuşağının Hapishane Deneyimleri
ve Yaşam Stratejileri (1980-84)
Deniz Ayma

Birinci Basım Haziran 2021

Yayına Hazırlayan
Serap Korkusuz

Kapak Resmi
Avni Odabaşı

Kapak Tasarımı:
İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt:
Özdemir Matbaacılık
Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. Topkapı Center No: 28/245
Zeytinburnu/İstanbul
Tel: 0 212 577 54 92

 

Sosyal Araştırmalar Vakfı
İktisadi İşletmesi
Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad. No: 35/14
Kadıköy/İstanbul
Tel: 0 216 345 69 39
Web: www.sav.org.tr
e-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

FORM

denizaymatanitim kck