Türkiye'de Tarım Kapitalistleşirken Talepler ve Yasalar

kapak_Selma_KCK

“Elinizdeki bu çalışma, insan toprak ilişkilerinde bugün gelinen ‘tarım sorununu’, ‘gıda meselesi’ olarak ele alarak, meselenin kaynağının yapısal dönüşümlerin merkezinde yer alan eşitsiz ilişki biçimi olan sermaye birikiminin tüm veçheleriyle incelenerek, kavramsal ve kuramsal analizle; tarihsel, ilişkisel ve bütünsel bir çerçeve sunuyor. Kapitalistleşme sürecinde insan toprak ilişkilerinde açığa çıkan metalaşma, sektörleşme ve uluslararasılaşma kavramları titizlikle irdeleniyor; 2000’li yıllarda Türkiye’nin tarımsal gerçekliğini, kapitalistleşme ve sermaye birikimi yaratabilme sorunsalını; talepler, yasalar ve uygulamaların detaylı ve derinlikli analizle ortaya konuluyor.”
Doç. Dr. Berna Güler
Satış fiyatı 28,00 TL
Taban fiyat40,00 TL
İndirim-12,00 TL
Vergi tutarı
Standart fiyat:


Kargo için kargo ile 11,00 TL

Preloader

İÇİNDEKİLER

Kapitalistleşme Sürecinde ‘Tarım Sorunu’ Efendimiz Acemilik/ Fuat Ercan

Birkaç söz.../ Berna Güler

Teşekkür

GİRİŞ

TARIMSAL ÜRETİM İLİŞKİLERİNDE DÖNÜŞÜMÜN KAVRAMSAL BİLEŞENLERİ

TARIMDA ÜRETİM İLİŞKİLERİ

            Klasik Marksist Yazından Chayanov’a Üretim İlişkileri

            Üretim Tarzları Tartışmalarında Tarımda Üretim İlişkileri

            Tarımda Kapitalist Üretim İlişkileri ve Küçük Meta Üreticisi

Tarımsal Üretim İlişkilerinde Ulus Devletin İşlevi

Uluslararası İş Bölümü Çerçevesinde Erken ve Geç Kapitalistleşen Ülkelerde Tarımda Kapitalizm ve Dönüşüm Tartışmaları

            İlkel Birikim Tartışmaları

            Kalkınma ve Bağımlılık Yazınında “Azgelişmişlik” ile Eklemlenme Tartışmaları

            Gıda Rejimi ve Tarım Üzerine Güncel Tartışmalar

 

TARIMDA DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIĞI YILLAR (2000 sonrası TÜRKİYE’sinde TALEPLER VE UYGULAMALAR)

2000 Öncesi Tarım Politikalarının Değerlendirilmesi

2000 Sonrası Tarıma Yönelik Söylemler, Talepler ve Devlet Müdahaleleri

            Tarımda Destekleme Modeli

            Kamu Kuruluşlarının Özelleştirilmesi

            Tarımda Verimliliğin Arttırılması

            Tarımda Bilgi ve Verinin Toplanması ve Standartlaşma

            Tarım-Sanayi Entegrasyonun Sağlanması

                        Tarım Arazilerinin Kullanımı

                        Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsalarının Yaygınlaştırılması

                        Tarımda Sözleşmeli Çiftçilik

                        Tarımda Su Kullanımın Etkinleştirilmesi

                        Tarım Sigorta İşlemlerinin Yaygınlaştırılması

                        Sürdürülebilirlik

            2000 Sonrası Tarıma Belgeler, Yayınlar, Anlaşmalar ve Planlar Üzerinden Bakmak

2000 Sonrası Tarımda Yasal Dönüşümler

            Tarımsal Alanda Metalaşma

            Tarımsal Alanın Sektörleşmesi

            Tarımsal Alanın Uluslararası Sermaye Döngüsüne Eklemlenmesi

 

SONUÇ: Tarımsal Üretim Kapitalistleşirken

EKLER

Kaynakça

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı

ISBN  978-605-9816-19-9

Türkiye’de Tarım Kapitalistleşirken

Talepler ve Yasalar

Selma Değirmenci

Birinci Basım Mart 2021

384 sayfa

Yayına Hazırlayan

Serap Korkusuz

Kapak Tasarımı

Öncül Kırlangıç

Baskı Öncesi Hazırlık

Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt

Özdemir Matbaacılık

ARKA KAPAK

“Elinizde tuttuğunuz Tarım Kapitalistleşirken kitabı ile 1940’lara ait B. Boran’ın Toplumsal Yapı Araştırmaları’nı eş zamanlı düşünün lütfen. İki çalışma da tarım sorunu üzerine. Heyecan verici değil mi? Ulus-devlet destekli endüstriye dayalı sermaye birikiminin tarım üzerinde artan etkinliği ve ona karşı elden ele çoğalan bilme halleri. B. Boran’ın işaret ettiği yapılar arası ve yapı içi değişimlerin günümüz koşullarında aldığı biçimleri incelemek kitabımızın temel yönelimi. Tarıma yönelik sınıf çıkarları ve bu çıkarların yasalara dönüşümü çalışmanın olgusal düzeyini oluşturuyor. Selma Değirmenci ele aldığı olgusal dünyanın zenginliğini kavramsal düzeye taşıyor. Kavramsal düzey üzerinden olguların analizi için belirli ölçüler geliştiriliyor. Ulus-devlet destekli endüstriyel sermaye birikimini ele verecek ölçütler belirlenmiş; sermaye birikim düzeneği için birikim mekanizması, metalaşma ve sermayenin uluslararasılaşması, endüstriyel işleyiş için ileri ve geri bağlantılar ve sektörleşme. Olgusal ve kavramsal düzeyler arası iç bağlantılardan hareketle yazarımız tarımda kapitalistleşmenin ulaştığı aşamayı tanımlıyor. Tarımsal alana yönelik tam zamanında gerçekleştirilen bütünsel ve ilişkisel bir çalışma.”

Prof. Dr. Fuat Ercan

“Elinizdeki bu çalışma, insan toprak ilişkilerinde bugün gelinen ‘tarım sorununu’, ‘gıda meselesi’ olarak ele alarak, meselenin kaynağının yapısal dönüşümlerin merkezinde yer alan eşitsiz ilişki biçimi olan sermaye birikiminin tüm veçheleriyle incelenerek, kavramsal ve kuramsal analizle; tarihsel, ilişkisel ve bütünsel bir çerçeve sunuyor. Kapitalistleşme sürecinde insan toprak ilişkilerinde açığa çıkan metalaşma, sektörleşme ve uluslararasılaşma kavramları titizlikle irdeleniyor; 2000’li yıllarda Türkiye’nin tarımsal gerçekliğini, kapitalistleşme ve sermaye birikimi yaratabilme sorunsalını; talepler, yasalar ve uygulamaların detaylı ve derinlikli analizle ortaya konuluyor.”

Doç. Dr. Berna Güler

TANITIM

tarimkitaptanitim KCK