Kadın

Yakın Tarih

Son Kitabımız

Ulaşımda Enformel İlişkiler: Rant ve Rekabet

  PDF Print E-mail
Başlık:      Ulaşımda Enformel İlişkiler: Rant ve Rekabet
Kategoriler:      Küreselleşme
KitapID:      1722
Yazarlar:      Batuhan ERSÖZ
ISBN-10(13):      978-605-9816-21-2
Yayımcı:      SAV Yayınları
Yayım Tarihi:      Nisan 2022
Baskı:      1 Basım
Sayfa Sayısı:      488
Dil:      Türkçe
Puanlama:      0 
Resim:      cover           Button Buy now Satın Al
Açıklama:     

Bu araştırmanın önemi kent içi ulaşımda öteden beri var olan enformel/formel karışımı çalışma ilişkilerini konu almasıdır. Böylece, Türkiye’deki konut ve iş piyasasına hâkim olduğunu bildiğimiz “enformel/formel” ilişkilerin iç içeliğini kent içi ulaşımdaki çalışma ilişkileri bağlamında izleyebiliyoruz. Kanımca ya da benim ilgilendiğim alan bağlamında Batuhan Ersöz’ün bu çalışmasının en önemli katkısı sadece kuralları ya da formel verileri inceleyerek anlayamayacağımız, hatta belki de hiç farkında olmadığımız bazı ilişkileri alan araştırması yaparak tamamlamasıdır. Bu çalışmayı özel kılan bir başka nokta kent içi ulaşımdaki kamusal olarak düzenlenmiş kitlesel ulaşımın dışında kalan bir alandaki, taksi, minibüs ve dolmuştaki, çalışma ilişkilerine yoğunlaşmasıdır. Bu sayede, araç mülkiyeti, kullanım hakkı (plaka) ve mesleki liyakat (ehliyet) gibi işyeri, işveren ve çalışanın konumuna göre değişen karmaşık kuralların çalışma ilişkilerindeki işleyişini gözlemleyebiliyoruz.

Sema Erder

Bu çalışmada kent içi ulaşımdaki çalışma ilişkileri, rant, rekabet ve dönüşüm konuları ticari plaka ve onun üzerinden ortaya çıkan örüntü üzerinden ele alınıyor. “Plaka”da cisimleşen bu örüntünün yarattığı muazzam bir saçaklanma olduğunu bu kitabın okurları kolayca fark edecekler. Bu örüntünün ortaya çıkarılmasını sağlayan bilgi kaynağı mevcut literatüre dayanarak yürütülen saha araştırmasının bulguları ve analizidir. Saha bulguları ve analizi bize formel ve enformelin iç içe geçtiği, buna karşın kaotik olmayan bir örüntünün söz konusu olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde bu çalışma bu alanın kaotik olmayışının problemsiz olduğu anlamına gelmediğini detaylı bir biçimde aktarmaktadır.

Selmin Kaşka


Yorumlar
Please past text to modal
Anahtar Sözcüklerde Ara: 
Yazarlar: 
Başlık: 
Kategori (Alias):