1. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu: İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler

  PDF Print E-mail
Başlık:      1. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu: İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler
Kategoriler:      e-kitap, Sınıf Araştırmaları
KitapID:      7
Yazarlar:      Kolektif
ISBN-10(13):      1000001
Yayımcı:      SAV
Yayım Tarihi:      2004
Baskı:      1
Sayfa Sayısı:      366
Dil:      Türkçe
Puanlama:      0 
Resim:      cover
Ekitap:      ekitap indir1.pdf
Açıklama:     

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Teşekkür

Açılış Konuşması / Bedahet Tosun

Açılış Konuşması / Hakan Koçak

Açılış Konuşması / Tülin Öngen

Oturum 1. 1. İşçi Sınıfının Değişen Yapısı Ve Yeniden Oluşumu

Sınıf ve Sınıf Analizlerinin Analizi / Fuat ERCAN

Türkiye’de İşçi Sınıfının Oluşumu ve Sınıf Kültürü / Metin ÇULHAOĞLU

İmalat Sanayi-Hizmet Sektörü İkilemi ve İşçi Sınıfının Maddi Gerçekliği /Nail SATLIGAN

İşçi Sınıfının Yapısı ve Mücadele Pratiklerini Belirleyen Nesnel Koşular /Tülin ÖNGEN

Sorular

Oturum 1. 2. İşçi Sınıfının Değişen Yapısı: Mekânsal Ve Sektörel Farklılaşma

Unutulmuş Ötekiler: Kırsal - Yapısal Yoksulluk Kültürü ve Anamas Yöresi Örneği / İsmail GÖKDAYI

Yoksulluğun İmkânları ve "İmkânsız”lığı Hakkında Bir Tartışma / Dilek HATTATOĞLU

Sınıf Bilinci ve Sınıf Kültürü: Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası Örneği /Özge BERBER

Sorular

Oturum 2.1. Geleneksel Sınıf Örgütlenmeleri: Durum I

Yaşanan Sendikal Kriz ve Sendikaların Yenilenme Çabaları / Mustafa ÖZTAŞKIN

Beykoz'dan Eskişehir'e Paşabahçe Deneyimi / Aziz ÇELİK ve Zafer AYDIN

Yeni Yasaların Kıskacında Sınıf Örgütleri / Yüksel AKKAYA

Sorular

2.2. Geleneksel Sınıf Örgütlenmeleri: Durum II

Kamu Sektöründe İstihdamın Yeni Biçimleri ve Örgütlenme / İrfan KAYGISIZ

Hizmet Sunucusu ve Toplumsal Hareket Bağlamında Sendikalar / Engin YILDIRIM

Sorular

Oturum 2.3 Geleneksel Sınıf Yapısı: Çözülmeler

Üretimde Çözülme ve Tutunma Halleri / Berna-GÜLER MÜFTÜOĞLU – Nevra AKDEMİR

Gelir Güvencesizliği Karşısında Koruma ve İşgücü Piyasasında Bölünme / Recep KAPAR

Ev Eksenli Kadın Emeği ve İşçileşme Bilinci / Asuman TÜRKÜN

Oturum 3.1. Dünyadaki Sınıf Hareketi Deneyimlerine Bakış I

Küreselleşen Hindistan’da Enformelleşme, Geçici Çalışma, Çalışmanın Feminenleşmesi ve Yeni Toplumsal Hareketler: Sendikalar İçin Bir Meydan Okuma / Vinay BAHL

Hindistan'dan Bir Örgütlenme Deneyimi: SEWA / Fatma Ülkü SELÇUK

Sosyal Dışlanmanın Sosyal Sınırları: Londra’da Değişen Sınıf, Toplum ve Emek Piyasası Üzerine Bir Çalışma / David M. SMİTH

Sanayisizleşme İşçi Sınıfının Sonu mu Demek? Endüstrisizleşme İşçi Sınıfının Sonu mu Demek? / Fabienne SCANDELLA

Sorular

Oturum 3.2. Dünyadaki Sınıf Hareketi Deneyimlerine Bakış II

Brezilya'da Topraksız Köylü Hareketi Deneyimi: MST/Metin YEĞİN

Arjantin İşsizler Hareketi / Hakan TANITTIRAN

Eski Sovyet Ülkelerinde İşçi Sınıfı Bileşimindeki Değişim ve Örgütlenme Karakteristikleri/Hakan GÜNEŞ

Almanya’nın Sosyal Politikalarında “Reform” Adı Altında Uygulanan Yapısal Dönüşümler / Fatma Şenden ZIRHLI

Yoksulluk ve Mikro Kredi: Bangladeş / Bahar YİĞİTBAŞ-AKÇA

Sorular

Oturum 4.1. Geleneksel Sınıf Hareketinde Alternatif Açılımlar

İşçi Sınıfı Örgütlenmesinde Alternatif Açılımlar/Aslıhan AYKAÇ

Geleneksel Sendikal Hareketin Krizi ve Yeni Bir Sendikal Anlayışın Zorunluluğu Üzerine /Tufan SERTLEK

Sorular

4.2. Türkiye'deki Sınıf Hareketi Deneyimlerine Bakış

Avcılar Kadın Kooperatifi

Birleşik İşçi Sendikası (BİS)

Birleşik Sendikal Hareket (BSH)

Dayanışma Evleri

Emek Çalışmaları Merkezi (EÇM)

Enerji Yapı Yol Sen

Üreti-yorum Kooperatifi

Sorular


Yorumlar
Please past text to modal