Kapitalizm, ataerkillik ve kadın emeği: Türkiye Örneği

  PDF Print E-mail
Başlık:      Kapitalizm, ataerkillik ve kadın emeği: Türkiye Örneği
Kategoriler:      e-kitap
KitapID:      12
Yazarlar:      Saniye Dedeoğlu , Melda Yaman , Kolektif
ISBN-10(13):      1000006
Yayımcı:      SAV
Yayım Tarihi:      Eylül 2010
Baskı:      1. Basım
Sayfa Sayısı:      0
Dil:      Belirtilmemiş
Puanlama:      0 
Resim:      cover
Ekitap:      ekitap indir1.pdf
Açıklama:     

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7


GİRİŞ:
Kapitalizm ve Ataerki İlişkisi Çerçevesinde Kadın Emeği 9
Melda Yaman Öztürk – Saniye Dedeoğlu

Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980’lerden 2000’lere 25
Melda Yaman Öztürk

Kapitalizm ve Ataerkillik Enformel Alanda Nasıl Eklemlenir? Bilinçli Saklama ve Saklayarak Değersizleştirme Mekanizmalarının Ev Eksenli Çalışmada İşleyişi 79
Reyhan Atasü Topçuoğlu

“Türkiye’nin Krizleri Önce Kadınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek Piyasasından Yanıtlar 133
Özge İzdeş

Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin Enformelleşmesi 183
Nuray Ergüneş

Tütün Tarlalarında Kadın Emeği: Bafra’da Tütün Üreticisi Olmak. 215
Melda Yaman Öztürk - Özgün Akduran

Endüstriyel Üretimde Kadın ve Göçmen Emeği: Ataerkillik ve Enformel Emek 249
Saniye Dedeoğlu

Evin İçi İşyeri: Ev Hizmetleri, Ücretli Emek ve Göçmen Kadın Emeği 277
Çağla Ünlütürk Ulutaş

KÜNYE

Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği Türkiye Örneği

Derleyen: Saniye Dedeoğlu - Melda Yaman Öztürk

Birinci Basım: Eylül 2010

Yayına Hazırlayan
Serap KURT

Kapak Tasarım
İlknur KAVLAK

Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü GÜNDOĞDU

Baskı ve Cilt:
Ezgi Matbaası
Çobançeflme Mah. Sanayi Cad. Atay Sk.
No:10 Yenibosna - ‹stanbul
Tel: 0 212 292 55 85

Sosyal Araştırmalar Vakfı
İktisadi İşletmesi
İstiklal Caddesi Balo Sk. Analin Apt. No: 17/2
Beyoğlu – İstanbul

Tel/Fax: 0 212 292 55 85 - 86
Web: www.sav.org.tr
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Yorumlar
Please past text to modal