Üye Giriş


almanak_tum

Yıkım Çağında Direniş Arayış ve Sınıf Mücadelesi

Yıkım Çağında Direniş Arayış ve Sınıf Mücadelesi

Yıkım Çağında Direniş Arayış ve Sınıf Mücadelesi

18.00TL
12.00TL
Indirim Tutarı: 6.00TL

 

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ YERİNE KISA BİR AÇIKLAMA

Elinizdeki kitap ağırlıklı olarak daha önceden çeşitli dergilere yazılmış makalelerden oluşmaktadır. Dergiler, gazeteler kadar hızla eskiyen, geçici yayınlar olmasa da erişilebilirlik, kullanılabilirlik açısından bir kitap kadar kalıcı da olamamakta. Nitekim, bu kitap için bir seçki yapılırken, kitapta yer alan yazıların yayınlandığı iki dergiye ulaşılamadı! Böyle olduğu için de bir döneme "tanıklık" eden, o dönemi değerlendiren kimi yazıların bugün bir kez daha gün ışığına çıkarılması bir gereklilik, bir zorunluluk oldu. Bu kitapta toplanan ve yakın dönemin birer tanığı olan bu yazılar, bugünü anlamamıza biraz daha katkıda bulunup, yarın için mum ışığı düzeyinde de olsa ışık saçacaksa kitap da yayımlanma amacına ulaşmış olacaktır.

Kitapta toplanan yazılar birbirini tamamlayacağı düşünülen üç ana konu temel alınarak seçildi. İlk ana konu "yıkım"a dair: "refah" devletinin dönüşümü, özelleştirme, işsizlik, yoksulluk, yasal değişiklikler ve sonuçları. İkinci ana konu mücadeleye dair: Dünya'da ve Türkiye'de grevler, en sorunlu alan olan belediyelerde grevler ve bu alandaki sendikal örgütlenme sorunu, kentlerin sınıf mücadelesindeki önemi. Üçüncü ana konu sınıf hareketine dair: Türkiye işçi sınıfı ve bu sınıfın önderlik sorunu.

Kitabın oluşumunda SAV'ın yorulmak bilmeyen emekçisi, dinamizminden hiç bir şey yitirmeyen, tersine yıllar geçtikçe daha da heyecan ve şevkle çalışan sevgili Serap'ın büyük katkısı var. Kendisine teşekkürden de öte çok şey borçluyuz, borcumuzun bizi daha üretken olamaya zorladığının farkında olarak teşekkürlerimi sunuyorum.
Rana Gürbüz bütün yazıları gözden geçirip, redakte etti. Emeği için çok çok teşekkür ediyorum.

İÇİNDEKİLER

Önsöz Yerine Kısa Bir Açıklama   7
Refah Devletinden Asgari Geçim Devletine   9
Büyük Korku: "Kara" Ölüm Veba ya da Özelleştirme   27
İşsizlik: Kapitalizmin Hem Vebası Hem Panzehiri   49
Yoksulluk: Bir Cinayetin Fiil Çekimi   60
İşsizlik Sigortası Kanunu Versus Speenhamlandın Yoksullar Kanunu   66
İş Yasası mı, Hapishane Talimatnamesi mi?   73
Avrupa Birliği ve Sosyal Güvenlik   90
1990'lı Yıllarda Türkiye'de Grevler   112
1980 Sonrasında Belediyelerde İşçi Hareketleri   152
Toplumsal Hareket Sendikacılığı ve Türkiye'de Belediyelerde Sendikacılık   172
Yerel Yönetimler, Emekçiler ve Kent Yoksulları   199
1980'den Günümüze Türkiye'de İşçi Sınıfı   222
Sınıfını Bulamayan Sol ve Aşılamayan Krizi   241

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı

ISBN 978-605-61579-3-6

Sosyal Araştırmalar Vakfı 34
Sınıf Çalışmaları Dizisi - 5

Yıkım Çağında Direniş, Arayış ve Sınıf Mücadelesi

Yüksel Akkaya

Birinci Basım: Nisan 2011

Yayına Hazırlayan
Serap Korkusuz-Kurt

Kapak Tasarım
İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık
Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt:
Kayhan Matbaa
Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: No: 244
Topkapı/İSTANBUL Tel: 0 212 576 01 36

Sosyal Araştırmalar Vakfı
İktisadi İşletmesi
İstiklal Caddesi Balo Sk. Analin Ap. No: 17/2
Beyoğlu – İstanbul

e-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

+
-

YAZARLAR