Üye Giriş


almanak_tum

Almanak 2011 Analizleri

Almanak 2011 Analizleri

30.00TL
20.00TL
Indirim Tutarı: 10.00TL

SUNUŞ

 Onbir yıldır kolektif bir çalışma ve dayanışmayla hazırladığımız ALMANAK yine Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın kendini tanımlarken ifade ettiği “Bireyin, kitlelerin, toplumsal katman ve sınıfların yaşama aktif bir biçimde katılmasını sağlamaya yönelik bir bilgi taşıyıcısı” olma görevini yerine getirmeyi hedeflemiştir.

Geçen seneki gibi yine yedi bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümü 2011 Yıl Değerlendirmesi. Yine geçen sene olduğu gibi bu yıl da Mehmet Türkay’ın yönettiği toplantıda Ahmet Haşim Köse, Atilla Göktürk, Berna Güler Müftüoğlu, Ertuğrul Mavioğlu, İrfan Kaygısız, İzzettin Önder, Neşe Özgen kendi uzmanlık alanları üzerinden yıl değerlendirmesi yaptılar.

İkinci bölüm Kriz-KHK-Medikalizasyon başlığını taşıyor; Ümit Akçay, Fatma Genç ve Cem Terzi yazdılar. Üçüncü bölümün başlığı Kadın Dünyası. Sibel Özbudun, Özgün Akduran ve Başak Ergüder’in makalelerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Dördüncü bölüm: Emek Hareketi. Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi üzerine bir değerlendirmeyi Selma Değirmenci yaptı. Azize Aslan’ın inceleme konusu ise sermayenin yeniden yapılanması ve Kürtler başlığını taşıyor.

Hak İhlalleri-Basın başlıklı beşinci bölümün yazarları İzzettin Önder ve ‘seçim ve basın’ konulu incelemesiyle Levent Yaylagül. Çevre başlığını koyduğumuz altıncı bölüm; Murat Kayıkçı ve Besim S. Sertok’un değerlendirmelerinden oluşuyor. Yedinci ve son bölüm ise Temel Demirer ve İbrahim Soysüren’in makalelerinden oluşan Çin-AB ve Göç başlığını taşıyor.

2011 Almanak çalışmamıza destek veren, katkıda bulunan, yazı yazan ve onbir yıldır bu çalışmamızın devamını sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalışmamızın da toplumsal belleğe katkısı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla Sosyal Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

YIL DEĞERLENDİRMESİ/ Ahmet Haşim Köse-Atilla Göktürk-Berna Güler Müftüoğlu-Ertuğrul Mavioğlu-İrfan Kaygısız-İzzettin Önder-Mehmet Türkay-Neşe Özgen-Serap Korkusuz Kurt

 KRİZ-KHK-MEDİKALİZASYON

Kurallı İktisat Politikaları ve Piyasanın Altın Kuralı Olarak Krizler/ Ümit Akçay

KHK’ler ve Güçlü Yürütme/ Fatma Genç

Toplumun Güdülenmesinde Tıbbın Rolü: Medikalizasyon/ Cem Terzi

KADIN DÜNYASI

Her Gün Dört İşçi, Beş Kadın/ Sibel Özbudun

Kapitalist Ataerkil Üretim İlişkileri ve Hane/ Özgün Akduran

Sosyal Hak Mücadelesinde Kadınlara Çağdaş İlkel Birikim Sürecinden Bakmak/ Başak Ergüder

EMEK HAREKETİ Emek

Denetim Politikaları Açısından Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesinin İncelenmesi/ Selma Değirmenci

Sermayenin Yeniden Yapılanması ve Kürtler/ Azize Aslan

HAK İHLALLERİ-BASIN

İnsan Hakkı ve Hak İhlalleri/ İzzettin Önder

Seçim ve Basın: Siyasal Reklamlarda Partilerin İzini Sürmek/ Levent Yaylagül

ÇEVRE Piyasa Sisteminde Çevre Sorunlarının Çözümlenebilirliği: Karbon Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme/ Murat Kayıkçı

Ormanlar, Kırsal Alanlar ve İstanbul Boğazının “İdeolojik” Köprüleri/ Besim S. Sertok

ÇİN-AB ve GÖÇ

Çin: Karmaşık Bir Soru(n).../ Temel Demirer

AB ve Göç: ‘Arap Baharı’ndan Sonra ‘Batı Cephesi’nde Ne Değişti?/ İbrahim Soysüren

KÜNYE

SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı 45

Almanak - 2011 Analizleri

Yayına Hazırlayan Serap Korkusuz Kurt

ISBN 978-605-86699-4-9

Birinci Basım: Aralık 2012

Kapak Uygulama İlknur Kavlak

Baskı Öncesi Hazırlık Ülkü Gündoğdu

Baskı ve Cilt: Tazekopi Reklam Matbaa ve K›rtasiye Sanayi Ticaret Limited fiirketi Emniyetevler Mah. Yeniçeri Sk. 6/A Kağıthane/ İstanbul Tel: 0 212 269 82 93

Sosyal Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi İstiklal Caddesi Sahne Sk. No: 5/6 Beyoğlu – İstanbul

Tel/Fax: 0 212 292 55 85-86

Web: www.sav.org.tr

e-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

+
-

YAZARLAR