Üye Giriş


almanak_tum
PDF Çıktı

Sınıf Çalışmaları

SAV tarafından yapılan sınıf çalışmalarını ve bu kapsamdaki araştırmaları bu dizide bulabilirsiniz.


Siparişe Göre:
1. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu: İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler "Neoliberal saldırının esas amacı, bilimle sınıf arasındaki bağı koparmaktır. Bu nedenle sınıf ile bilim arasındaki bağı yeniden kurmak gerekiyor." [Tülin Öngen'in açılış konuşmasından] Detay
2. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu: Türkiye’yi Sınıf Gerçeğiyle Anlamak Elinizdeki kitap her şeyden önce sınıf ve bilim arasındaki bu bağı kurma çabasının bir ürünüdür. Akademi, Sendika, Siyaset ve Sınıfın Deneyim ve Kuram’ın Tarihle güncelin kesişiminde bir sempozyum olarak gerçekleşen Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi Detay
Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme Detay
Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik Türkiye ve Dünya Üzerine Notlar Kalkınma kavramının tuhaf bir sihri var gibi görünüyor. Bu kavram kullanıldığında sanki etrafa bir sihirbazın elindeki asadan yıldızlar saçılıyor gibi. Herkes bu kavramın sihri karşısında hayranlığa kapılıyor ve inanılmaz bir hızla büyüleniyor. Bu büyü öy Detay
Yıkım Çağında Direniş Arayış ve Sınıf Mücadelesi Kitapta toplanan yazılar birbirini tamamlayacağı düşünülen üç ana konu temel alınarak seçildi. İlk ana konu “yıkım”a dair: “refah” devletinin dönüşümü,özelleştirme, işsizlik, yoksulluk, yasal değişiklikler ve sonuçları. İkinci ana konu mücadeleye dair: Dü Detay

YAZARLAR