Üye Giriş


almanak_tum
PDF Çıktı

Küreselleşme

Küreselleşme ile ilgili araştırmaları bu kategori altında bulabilirsiniz!


Siparişe Göre:
Yeni Dünya Düzeni ve Çevre Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın(SAV) kuruluşundan bu yana temel ilgi alanlarından biri olduğunu sürekli vurguladığı Küreselleşme alanındaki ilk kapsamlı ürünü ... Bu ürün “Yeni Dünya Düzeni ve Çevre” adını ve Dr. Necla YIKILMAZ imzasını taşıyor Detay
Halklara Karşı Bir Örgütlenme NATO Kuruluşundan İstanbul Zirvesine Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu Yürütme Kurulu üyesi ve "NATO ve BUSH Karşıtı Birlik" sözcülerinden Semih Hiçyılmaz, tarihsel belgeler ışığında NATO'yu tanımlarken, ülkemiz ve dünya halklarının karşı tez ve tecrübelerini de aktarıyor. Detay
Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Tarihsel-Kültürel Değerlerinin Korunması - Türkiye-Bodrum Örneği Dr. Perihan Kiper, çalışmasında, tarihsel ve kültürel değerlerin korunması sorununu, kent kimliği çerçevesinde hem uluslararası hem de ulusal boyutta bilimsel olarak büyük bir titizlikle ele almaktadır. Konu ile ilgili kuramsal tartışmaları, mesleki deney Detay
YENİDEN YAPILANAN DÜNYA EKONOMİSİNDE MARSHALL PLANI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Kapitalizmin tarihsel bir sistem olarak ortaya çıktığı ve geliştiği sürecin zaman ve mekâna dönük izleri, yukarıda sermaye birikimine dair yapılan vurgular göz önüne alınarak takip edildiğinde II. Dünya Savaşı’nın bitmesini izleyen dönem, kritik bir dönüm Detay
Bankalar, Birikim, Yolsuzluk: 1980 Sonrası Türkiye’de Bankacılık Sektörü Evet Türkiye’nin yakın dönem kapitalistleşme tarihi aynı zamanda farklı kaynaklardan birikim yapma kapitalistleşme tarihidir. Ama gerek yolsuzluk ve gerekse diğer burada sayamayacağımız devlet üzerinden farklı nemalanmalara dayalı birikimler, aslında olsa Detay
TAŞERONLU BİRİKİM: TUZLA TERSANELER BÖLGESİNDE ÜRETİM İLİŞKİLERİNDE ENFORMELLEŞME Elinizdeki kitap, toplumsal gerçekliğin en ince ayrıntılarıyla dolu olan tarih ve mekan bağlamında üretim ilişkilerini bir anlamda da insan-insan ilişkilerinin kimsenin görmek, duymak istemediği; ötelediği, örselediği; acı, kirli ama gerçek olanı deşifre Detay
PARA, BANKA, DEVLET Merkez Bankası Bağımsızlaşmasının Ekonomi Politiği Bu tarz çalışmalar oldukça önemli. Önemli çünkü sermayenin organik aydınları gerçekliğin bilgisini egemen sınıfların taleplerine uygun bir şekilde biçimlendiriyorlar. Sadece meşrulaştırmıyorlar, ayrıca işaret ettikleri gerçekliği dönüştürüyorlar. Önemli ç Detay
TÜRKİYE'DE KIRSAL ALAN YÖNETİMİ Türkiye’de kırsal alan yönetimini ele alan Dr. Sabrina Kayıkçı’nın çalışması konuyu bütüncül açıdan ve karşılaştırmalı olarak ele alarak önemli bir akademik katkı yapmaktadır. Övgüye değer bu çalışmada, ülkemizdeki kırsal alan yönetimini değerlendirmekle Detay
TÜRKİYE TARIMINDA YAPISAL DÖNÜŞÜM ve SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLİK: BURSA ÖRNEĞİ Bu çalışma,araştırmacımızın ifade ettiği gibi Türkiye’de 1980 sonrasında yeni liberal politikalarla bezenen ihracata dayalı sanayileşme modeli ile büyümenin hedeflenmesiyle bir kenara itilen tarımsal faaliyetler, sosyal bilim çevrelerince yeterince dokunu Detay
Suyun Metalaşması: Kıtlığın Nedeni Kıtlığa Çare Olabilir mi? TÜKENDİ! Detay
Türkiye'de Büyük Sermaye Grupları: Finans Kapitalin Oluşumu ve Gelişimi "Elinizdeki çalışmada Özgür Öztürk kapitalizme ait en genel en soyut kavram ve düzeneklerden hareketle “geç kapitalistleşen bir ülke olarak Türkiye” ve Türkiye’de sermaye birikiminin seçilmiş haramilerinin (kapitalistlerinin) özgünlüklerini ele alıyor. Tü Detay
Kapitalizm, ataerkillik ve kadın emeği: Türkiye Örneği "Türkiye'de kadın emeğinin son dönem eğilimlerini kapitalizm ve ataerkillik bağlamında inceleyen ve kadın emeğini ev içinde, emek piyasasında, sanayide, tarımda görünür kılmayı hedefleyen kitabımız kadınların ortaklaşa çalışmasının bir ürünü olarak ortaya Detay
Mahalle Bakkalından Küresel Aktöre ARÇELİK İşletme Tarihine Marksist Yaklaşım Kapitalizme karşı politikleşmenin teorik dili kapitalizmin işleyişinin somut aktörleri olan kapitalist işletmeleri bizlere gösterebilmeli. Kapitalizme karşı politikleşmenin teorik dili bu işleyişin yaşanan topraklara ait özelliklerini bizlere gösterebilme Detay
Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim İzzettin Önder'e Armağan Onur Kurulu üyemiz sevgili İzzettin Hoca için derlenen Armağan kitabımız SAV Yayınları içinde yerini aldı. Detay
Düşünce Fabrikaları Sermayenin Harici Belleği Bu kitap, değişim/oluşum halindeki bir gerçeklik olarak bilginin sistematik bir şekilde üretildiği düşünce fabrikalarını analiz ediyor. Detay
Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite Derleyen: Fuat ERCAN - Serap KORKUSUZ KURT Detay

YAZARLAR